Теодор Цветков за новата му инициатива и вдъхновението да помага на хората