Разследващият журналист Димитър Илиев – гост във ВТУ