„От мегдана“ пренесе русенската публика във Възрожденска България